Paweł Kamela Kancelaria Radcy Prawnego

O mnie

Paweł Kamela Radca prawny przez blisko 19 lat związany z renomowaną warszawską kancelarią prawniczą. Doktor nauk prawnych. Studia ukończył w 1994 roku. W latach 1994 – 2003 pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 roku odbył półroczne stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie ufundowane przez British Council. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2003 – 2012 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adres:
Afrykańska 7 A
03-966 Warszawa

Tel.: 22 813 21 83
E-mail: p.kamela@oirpwarszawa.pl
NIP: 113-040-98-86

Adres korespondencyjny

Paweł Kamela Kancelaria Radcy Prawnego
Afrykańska 7 A
03-966 Warszawa

Tel.: 22 813 21 83

Specjalizacja

Ochrona zdrowia:

  • procesy sądowe przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia

  • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością leczniczą

 

 

Prawo budowlane:

  • spory sądowe i arbitrażowe związane z realizacją inwestycji budowlanych

  • sporządzanie umów o roboty budowlane

  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy

  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pozwoleń budowlanych

  • postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

 

Prawo cywilne:

  • sporządzanie umów

  • procesy sądowe w sprawach cywilnych

  • negocjacje i postępowania zmierzające do zawarcia ugody